Η θετική ψυχολογία μελετά τους παράγοντες που κάνουν τη ζωή μας πιο ευχάριστη, πιο ικανοποιητική. Είναι ο τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με την ενίσχυση των θετικών παραγόντων στη ζωή μας και όχι με την επούλωση των τραυμάτων. Ασχολείται δηλαδή με τη δύναμη και όχι με τις αδυναμίες.

Γενικές αρχές θετικής ψυχολογίας:
Αφενός θεωρεί ότι τα καλά πράγματα στη ζωή είναι εξίσου βασικά με τα κακά. Είναι ουσιαστικό λοιπόν να ξέρει κανείς τι τον ευχαριστεί και όχι μόνο τι δεν τον δυσαρεστεί. Για παράδειγμα το ότι κάποιος δε θέλει να παντρευτεί στο εγγύς μέλλον δεν είναι αρκετό. Πρέπει να συνειδητοποιήσει και τι θα ήθελε να κάνει στην προσωπική του ζωή. Δεύτερον, ικανοποίηση από τη ζωή δε σημαίνει μόνο απουσία προβλημάτων. Η ικανοποίηση από τη ζωή προϋποθέτει επιπλέον συνθήκες.

Κάποια βασικά πιστεύω της θετικής ψυχολογίας:
Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να είναι χαρούμενοι.
Η ευτυχία είναι απόρροια καλών πραγμάτων. Η ευτυχία οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης (δουλεία, υγεία, προσωπική ζωή).
Ο χαρακτήρας του ανθρώπου αποκαλύπτεται σε κρίσιμες καταστάσεις.
Η δουλειά πρέπει να ικανοποιεί την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση.
Είναι σημαντική η αίσθηση της αυτονομίας, της πληρότητας και η σύνδεση με άλλους ανθρώπους.
Η «καρδιά» μετράει περισσότερο από το «μυαλό».
Η καλή ζωή μπορεί να διδαχτεί.
Η Θετική προσέγγιση δεν προσπαθεί μειώσει το άγχος αλλά να αυξήσει τις εμπειρίες θετικών συναισθημάτων και τις κλίσεις των ανθρώπων. Αυτή η θέση δεν έχει απόλυτη εφαρμογή, ωστόσο περιγράφει μέσα από την υπερβολή, το νέο προσανατολισμό. Έχει συνδεθεί με το Coaching στην αναζήτηση της ευτυχίας. Η ευτυχία είναι ένας τόσο πολιτισμικά όσο και υποκειμενικά προσδιορισμένος στόχος για να αποπειραθούν γενικεύσεις. Γι’ αυτό και το Coaching δεν ορίζει έναν συγκεκριμένο τύπο ευτυχίας και επιτυχίας, αλλά σέβεται τις επιλογές και επιθυμίες των ανθρώπων. Ο καθένας αποφασίζει ελεύθερα το πώς θέλει να δει τον εαυτό του. Το Coaching, ακολουθεί κατευθύνσεις, δηλαδή άξονες στους οποίους μπορεί να υφανθεί η ευτυχία.

Τρία είναι τα μονοπάτια προς την ευτυχία:
1) Μέσα από την αύξηση των θετικών συναισθημάτων
2) Μέσα από τη σύνδεση – επαφή με εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες
3) Μέσω της απόκτησης προσωπικού νοήματος.

Συνδυάζεται έτσι η εμπειρία θετικών συναισθημάτων με την ενεργοποίησή στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε με τον εαυτό είτε με τους άλλους, και βέβαια με υπαρξιακού τύπου απόδοσης οράματος και σκοπού. Αυτές τις αρχές μπορεί να ακολουθήσει και το coaching, ώστε να συμβάλλει στην πρωτοβουλία των ανθρώπων για ενδυνάμωση και αυτοβελτίωση. Χρειάζεται χρόνος και μεθοδικότητα. Εξάλλου δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές και εύκολα βήματα προς μια αόριστη επιτυχία. Με αυτό τον τρόπο, οικοδομείται σταθερά και σταδιακά, η πίστη σε έναν ατομικό ή συλλογικό εαυτό που ορίζει τη ζωή του ικανοποιητικά, βιώνει αίσθημα θετικής ανατροφοδότησης, διαμορφώνοντας θετική εικόνα, εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες προοπτικής, κινητοποίησης, ελπίδας και ισορροπημένης αυτοπεποίθησης.

Χαρά Μεγαγιάννη

http://www.maxmag.gr

Advertisements