Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ανακοινώνουν την πρόσληψη εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Αττικής)
5 ΔΕ Διανομέων (Ν. Κυκλάδων)
7 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Κυκλάδων)
3 ΔΕ Διανομέων (Ν. Σάμου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Σάμου)
15 ΔΕ Διανομέων (Ν. Δωδεκανήσου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Δωδεκανήσου)
12 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Δωδεκανήσου)
7 ΔΕ Διανομέων (Ν. Λέσβου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Λέσβου)
2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Λέσβου)
4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Χίου)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/02/2018 – 01/03/2018

  πηγή ergasiakanea.eu
Advertisements